‏‎رویداد اول «خانه ندارد، خواب می بیند»

از سوی بخشی از هنرمندان جامعه (با عنوان باخانه مان) برای حمایت از بی خانمان ها در خانه سینما در روز پنجشنبه ۴ آبان برگزار می شود

ادامه مطلب

 • داستان

             

   

 • شعر

          

 • نظریه ادبی و زبانی

       

 • دانلود

بررسی روند شعر دیداری در ادبیات امروز ایران

1. مقدمه: تعریف شعر

انسان نخستین بر این باور بوده که همه‌ی مردم‌ توانایی خواندن نوشتار را ندارند، اما همگی قادر به درک مسائل از طریق تصویر هستند، به همین علت تصویر از دوران کهن تا به امروز دارای اهمیت ویژه‌ای بوده است (ر.ک. گاور،1367: 29)، به‌طوری که «ریشه‌ی شکل‌گیری خط یا زبان نوشتاری نیز در تصویرنگارها و خط تصویرنگار فنیقی یا هیروگلیف مصری» (فیشر[1]، 2004: 90) دانسته شده که درواقع شمایلی بوده و به مرور زمان به خط الفبایی تبدیل شده است. البته ماهیت دیداری نوشتار باعث می‌شود که نوشتار همچنان امکان بازگشت به ریشه‌های تصویری نخستین خود را داشته باشد و این بازگشت در دوره‌ی معاصر به‌واسطه‌ی تلفیق تصویر و خط در شعر دیداری رخ می‌دهد. البته بنا به تعاریفی که در گذشته از شعر ارائه شده، به نظر می‌رسد که شعر در ماهیت خود گفتاری بوده و با اهمیت یافتن نوشتار و بعد از کاربرد خط، رواج صنعت چاپ و به تازگی کاربرد وسیع رایانه و ابزار الکترونیکی در سنت فرهنگی-ادبی، جنبه‌ی دیداری آن نیز به بخشی از شعر تبدیل شده باشد.

به نقل از شمس قیس رازی (1373: 21)، شعر «از روی اصطلاح سخنی است اندیشیده، مرتّب، معنوی، موزون، متکرّر، متساوی، حروف آخر آن به یکدیگر ماننده». همچنین به باور ابن‌سینا (975: 791) که تحت تأثیر ارسطو به تعریف شعر می‌پردازد،

«شعر کلامی است مخیّل، شامل گفته‌های موزون متساوی و نزد اعراب مقفّا؛ و معنی موزون بودنِ آن، این است که ایقاعاتِ آن، به تعداد منظّم باشد؛ و معنیِ متساوی بودنِ آن، این است که هر قسمت کلامی آن از الفاظی ملحون ترکیب شده باشد که شمارش زمانی کلّ آن بخش با بخش دیگر آن مساوی باشد؛ و معنی مقفّا بودنِ آن، این است که حروف آخر هر بخش کلامی آن با بخش‌های کلامی دیگر آن، واحد باشد».

 

شماره بهار

 

 

سه شعر

غزاله زرین زاده


 

سه شعر

سهیلا میرزایی


 

سه شعر

بیتا ملکوتی


سه شعر

آرش نصرت اللهی


احلام یقظه

فرزانه قوامی


دو شعر

هنگامه هویدا


بحثی کوچک

برگردان:

فرشته وزیری..

لیلا صادقی


Leila's Translated Poem

نام:

ایمیل:

«از غلط های نحوی معذورم»، لیلا صادقی

مجموعه شعر - داستان

قابل دانلود

سنگ می نویسم که بشکنم سکوتم را

بگویم اسم من از گلوله عبور می‌کند

برای رسیدن به از گلوی تو

از فریادی که می‌شکافد پیرهنم را

تنم را

من هستم با خونی که فرش می‌شود کف خیابان برای آمدن از تو

مرگ بر دستی که می‌شویی از من

«از غلط های نحوی مغذورم»، لیلا صادقی